سامانه ارتباط با مشتریان ایلنا

شروع
تعرفه ها

چهار بنر نخست /اصلی و داخلی

30 روزه

15,000,000 تومان

خرید

صفحه نخست (غیر از چهار بنر بالا)

30 روزه

8,000,000 تومان

خرید

سرویس متن و خبر/سمت چپ

30 روزه

5,000,000 تومان

خرید

سرویس و متن خبر /چپ بالای آخرین اخبار

30 روزه

5,000,000 تومان

خرید

صفحه نخست

30 روزه

5,000,000 تومان

خرید

بک لینک فالو

30 روزه

2,500,000 تومان

خرید

بک لینک نو فالو

30 روزه

1,500,000 تومان

خرید

بک لینک فالو سه ماهه

90 روزه

6,900,000 تومان

خرید

بک لینک فالو شش ماهه

180 روزه

12,000,000 تومان

خرید

بک لینک نو فالو سه ماهه

90 روزه

4,200,000 تومان

خرید

بک لینک نو فالو شش ماهه

180 روزه

7,800,000 تومان

خرید

رپورتاژ (سرویس بنگاه)

30 روزه

750,000 تومان

خرید

پکیج رپورتاژ 5عددی (سرویس بنگاه)

90 روزه

3,500,000 تومان

خرید

پکیج رپورتاژ 10عددی (سرویس بنگاه)

90 روزه

6,500,000 تومان

خرید

رپورتاژ (بدون تگ)

30 روزه

2,000,000 تومان

خرید

پکیج رپورتاژ 30 عددی (سرویس بنگاه)

360 روزه

18,000,000 تومان

خرید

پکیج رپورتاژ 50 عددی (سرویس بنگاه)

180 روزه

27,500,000 تومان

خرید